Salgs- og leveringsbetingelser
for fysioterapeuter ved køb på Digifys.com

1.Kendskab til salgs- og leveringsbetingelserne

1.1
Ved at handle på Digifys.com erklærer du at have læst og accepteret nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal du straks afbryde dit køb hos Digifys.com.

1.2
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb via Digifys.com.

2. Ydelse og levering

2.1
Alt indhold, der udbydes af Digifys.com, udbydes efter aftale med rettighedshaverne. Køb og brug i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser er derfor fuldt lovlig.

2.2
For at kunne se og have adgang til indhold udbudt af Digifys.com i det valgte format, skal du have teknisk udstyr, der understøtter læsning og udskrift af formatet. Det er alene dit ansvar at sikre, at du er i besiddelse af udstyr, der understøtter det format, du har valgt.

2.3
For at Digifys.com kan behandle din ordre, skal denne indeholde alle relevante oplysninger vedrørende dit køb.

2.4
Umiddelbart efter at betalingen er gennemført, vil du modtage en e-mail indeholdende en ordrebekræftelse på de øvelser, du har købt på Digifys.com

2.5
Du opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen straks efter modtagelsen, da ordrebekræftelsen skal fremvises ved eventuel reklamation.

3. Rettigheder, herunder begrænset ret til kopiering

3.1
Alt indhold, der er udbudt af Digifys.com, er beskyttet bl.a. efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven, patentloven, brugsmodelloven, halvlederproduktloven eller markedsføringsloven. Krænkelser af disse rettigheder er ulovlige og kan medføre erstatningskrav og straf.

3.2
Alt indhold, der kan streames via Digifys.com, kan afhængig af formatet være påført digitale brugsbegrænsninger, der blandt andet hindrer eller begrænser mulighederne for kopiering af de streamede filer.

3.3
Når du har abonnement til indhold på Digifys.com afhænger dine rettigheder over indholdet af, hvad du har betalt for. Du må dog aldrig foretage ulovlig eksemplarfremstilling eller gøre øvelser tilgængelige for almenheden.

4. Priser

4.1
Alle priser, der er anført på Digifys.com, er opgivet i danske kroner og er inklusive moms, betalingstransaktionsgebyrer, der er eller måtte bliver lagt oveni den angivne salgspris ved betaling med betalingskort samt andre afgifter.

4.2
Din brug af Digifys.com, kan være forbundet med yderligere omkostninger til tredjemand, herunder eksempelvis afgifter for datatransmission. Ligeledes kan anskaffelse eller licensering af teknisk udstyr og software være forbundet med yderligere udgifter. Det påhviler alene dig at afholde enhver sådan yderligere udgift forbundet med din brug af Digifys.com eller de via Digifys.com.

5. Behandling af kundeoplysninger (data om terapeuter)

5.1
Når du registrerer dig på Digifys.com, accepterer du samtidig, at vi gemmer dine oplysninger.

5.2
For at du kan indgå aftale med os på Digifys.com har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt adresse på klinikejer.

For terapeuter, som oprettes på klinikkens konto, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.

5.3
Digifys´s administrative personale behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra Klinikken og alene med henblik på opfyldelse af Klinikkens anvendelse af Digifys.com.

5.4
Digifys er alene databehandler overfor klinikken. Klinikken er dataansvarlig.
Systemadministrator og ansvarlig ved brud på personsikkerhed på www.Digifys.com er Rasmus Kjellerup Pedersen.

5.5
Du kan som terapeut altid kontakte Digifys, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om, hvilke data Digifys bevarer om dig, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Det er dit ansvar at medvirke til, at de personlige oplysninger, som Digifys har registreret om dig, til enhver tid er korrekte, og du skal hurtigst muligt underrette Digifys, hvis du mener, at Digifys har registreret forkerte oplysninger om dig.

5.6
Oplysninger afgivet til Digifys videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer.

6. Behandling af patientoplysninger

6.1
I forbindelse med oprettelse af patienter registrerer terapeuter følgende personoplysninger om patienten:

Navn, e-mail, CPR, telefonnummer.

I løbet af behandlingsforløbet vil helbredsoplysninger fra oplysningsskemaer og registreret af terapeuten blive gemt i patientens journal.

6.2
Digifys´s administrativ personale behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra Klinikken og alene med henblik på opfyldelse af Klinikkens anvendelse af Digifys.com.

6.3
Digifys er alene databehandler overfor klinikken. Klinikken er dataansvarlig.
Systemadministrator og ansvarlig ved brud på personsikkerhed på www.Digifys.com er Rasmus Kjellerup Pedersen.

6.4
Du kan som patient altid kontakte din Klinik, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om, hvilke data Klinikken igennem Digifys bevarer om dig, eller hvis oplysningerne ønskes korrigeret. Det er dit ansvar at medvirke til, at de personlige oplysninger, som Klinikken via Digifys har registreret om dig, til enhver tid er korrekte, og du skal hurtigst muligt underrette Klinikken, hvis du mener, at de har registreret forkerte oplysninger om dig.

6.5
Af hensyn til klinikkens pligt til journalføring gemmes data omkring hver enkelt patient i minimum 5 år. Den enkelte patient har ikke ret til at få data slettet inden 5 år.

6.6
Oplysninger afgivet til Digifys videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer almene personoplysninger på medarbejdere ved klinikker samt patienten, yderligere indsamles helbredsoplysninger om patienten i terapeutens journaler.

7. Betaling

7.1
På Digifys.com kan du betale med følgende betalingskort: Dankort og e-dankort.

7.2
Betaling med betalingskort finder sted via en sikker SSL forbindelse (Secure Socket Layer), der krypterer betalingsoplysningerne om dit kreditkort, mens de sendes til EPAY payment solutions, således at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

7.3
Oplysningerne bruges udelukkende til at opnå godkendelse af betalingen hos PBS, og Digifys.com modtager eller registrerer ikke oplysninger om dit betalingskort.

7.4
Regler for regelmæssig gentagende træk på betalingskort:

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre
Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af PBS. Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke blive vist igen, hverken på siden eller i e-mails. Det sikrer også, at informationerne ikke kan misbruges til indkøb af andre varer. Vi vil heller aldrig bede dig om at sende os disse oplysninger pr. e-mail, på papir, eller pr. telefon.

Kriterier for at gennemføre transaktioner med kortindehavers kortnummer
Ved din tilmelding accepterer du, at Difigys.com må trække det aftalte medlemsbeløb periodevis, som stemmer overens med prisen på det valgte produkt og tidspunktet for den automatiske fornyelse af dine medlemsperioder.

Kvittering for gentagne træk
Kvittering tilsendes på mail for hver gang, der trækkes et beløb.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Vær opmærksom på, at din indmeldelse er bindende fra det øjeblik du første gang logger ind på medlemsområdet, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende med mindre du i mellemtiden melder dig ud, jvf regler for udmeldelse.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer
Skulle det blive nødvendigt at skifte betalingskort, er det altid muligt at opdatere disse oplysninger på siden, når du er logget ind. Efter at du melder dig ud og det skyldige beløb er fuldt betalt kan du anmode om, at vi skal slette de oplysninger, der muliggør periodevis træk. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne automatisk.

Procedure for opsigelse af abonnement 
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, når du er logget ind. Under menupunktet "abonnement" skal du klikke på "Opsig abonnement", hvorved gentagelse træk på dit betalingskort bringes til ophør. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne om dit betalingskort automatisk.

8. Fortrydelsesret

8.1
Det er alene forbrugere der er omfattet af forbrugeraftalelovens regler. For forbrugere gælder der følgende vedrørende fortrydelsesret:

8.2
Det fremgår af forbrugeraftaleloven at du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret.

9. Reklamation

9.1
Opdager du en teknisk fejl eller mangler, skal du henvende dig til Digifys.com´s support (support@digifys.com) hurtigst muligt, efter at du har konstateret den.

10. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

10.1
Digifys.com indestår for, at alt indhold lever op til deres beskrivelser.

10.2
Digifys.com påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra dig eller som skyldes dit tekniske udstyr, herunder fejl som skyldes fejl i forbindelse med din fremvisning af øvelsen.

10.3
Digifys.com påtager sig ikke noget ansvar, udover hvad der fremgår af ovennævnte. Digifys.com kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader f.eks. som følge af ukorrekt gennemførsel af en given øvelse i træningssituationen.

10.4
Under ingen omstændigheder, herunder i de ovenstående tilfælde, kan Digifys.com blive ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, uanset at det er Digifys.com, der står for driften af systemerne, såfremt ovenstående begivenheder kan henføres til force majeure omstændigheder, herunder: (i) Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Digifys.com, (ii) Lovindgreb, (iii) Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer, (iv) Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Digifys.com selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Digifys.com eller (v) Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Digifys.com´s kontrol.

11. Lovvalg og værneting

11.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem dig og Digifys.com, i anledning af køb hos Digifys.com, skal afgøres ved retten i Aalborg, Danmark.

12. Kontakt til Digifys.com

12.1
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport på e-mail: support@digifys.com
Med venlig hilsen
Digifys DK A/S
Brovej 20A
8800 Viborg
CVR-nr: 36401702